Hudlidelser og allergi

Hudlidelser dækker over alt fra lopper og mider over allergi til ”hot spot” og tumorer.

Hvad er symptomerne på hudlidelser hos hund?

Symptomer på hudlidelser kan være:

så en begrænset vifte af tegn dækker over alle de mange hudlidelser, der findes.

Hvorfor får min hund en hudlidelse?

Årsagen til hudlidelser kan af og til være åbenlys, hvis hunden f.eks har lopper, mens man andre gange ikke kan se årsagen umiddelbart og derfor må foretage nogle specifikke undersøgelser. De mest almindelige årsager til hudlidelser hos hunde er:

 

Hvordan stiller man diagnosen hudlidelse hos hund?

Da der er mange sygdomme, der deler de samme symptomer som rødme, kløe og skældannelse, så er det vigtigt, at man får indskrænket de mulige diagnoser, så behandlingen bliver så målrettet som muligt.

Her i klinikken er vores fremgangsmåde, at vi som udgangspunkt bruger mikroskopet meget.

Vi tager         Hårprøver

Aftryk af hudoverfladen til cellefarvning

Skrabprøver til cellefarvning, hvor de dybere liggende celler undersøges

Finnålsaspirat, hvor man ved lokale hævelser og knuder tager specifikt cellemateriale ud til cellefarvning.

 

Jeg har både stor viden om og erfaring i vurderingen af hår- og celleprøverne og foretager alle prøver selv i klinikkens laboratorium. Det betyder, at du får svarene samme dag, som prøverne er udtaget.

Er er tale om lidelser, hvor ovenstående ikke er fyldestgørende, så udtager jeg biopsier og sender efterfølgende vævsprøverne til undersøgelse i Tyskland.

Du får svar samme dag på hår- og celleprøver

Sammen med hår- og celleprøverne anbefaler jeg, at vi tager en blodprøve.

Det er for at checke de basale værdier incl leverværdierne, da sygdomme i leveren kan give problemer i huden.

Hvis mistanken peger i retning af allergi, så sender jeg blodprøverne til undersøgelse hos VetAllergy i Nordjylland. Her sidder en af de fremmeste hud-dyrlæger i Danmark, som ikke laver andet end at arbejde med hudlidelser.

 

Hvordan behandler man hudlidelser hos hund?

Behandlingerne retter sig selvsagt efter diagnosen, så det kan være alt fra antiparasitære midler mod lopper, mider mv, over antibiotika til hudbetændelse til den store kasse, der retter sig mod de allergisk betingede hudlidelser

 

Er der tale om allergi, så er det mange tiltag, man som ejer kan gøre:

Foderskift til allergi-foder

Medicinske shampoos

Medicinske pads, som er en form for ”renseservietter”

Allergi-medicin

Hyposensibilisering

Forebygge loppeinfestationer

 

Hvad kan jeg som ejer gøre for at forebygge hudlidelser hos min hund?

Nogle hunderacer er disponeret for allergi, og der kan man jo så overveje, om man ønsker den race alligevel eller om man skal se sig om efter en anden race.

Men alle hunde kan i princippet få allergi – der er ingen racer, hvor man kan få garanti for ”ingen allergi”.

Lopper er meget lokalirriterende og bare at forebygge mod loppeangreb, så har man gjort meget.

En sund og intakt hudbarriere er det første forsvar mod hudbetændelse og irritation, så her kan man også med få midler gøre meget forebyggende, f.eks         Give den et godt foder, som både holder tarmen og huden sund

Sørge for at børste sin hund, så små ændringer i huden kan opdages hurtigt

Vaske den i medicinsk shampoo efter en tur i søen mv

 

Hvad er risikoen for, at min hund får en hudlidelse igen?

Det afhænger at årsagen; lopper kan man behandle forebyggende imod, mens det ved allergi gælder om at holde symptomerne nede.

Så behandler man med et effektivt loppeforebyggende middel, er risikoen for hudproblemer pga lopper meget lille, mens allergi kan blusse op, selv om man gør alt, man overhovedet kan.

 

”Hot Spot” er ikke arveligt som allergi, men der er nogle racer, der er mere disponeret for det end andre, f.eks rottweiler, golden retriever og labrador. ”Hot Spot” kan man sagtens få flere gange og her gælder det om at være hurtig til at reagere, hvis man finder det mindste tegn på det hos sin hund.

 

Hvad gør jeg, hvis min hund viser tegn på hudlidelse?

Hvis du har funder lopper på din hund, og der ikke er tegn på hudbetændelse, så starter du med at behandle med et effektivt loppemiddel  – spørg os i klinikken.

Hvis din hund viser tegn på hudlidelse og der ikke er nogle lopper, så bør du aftale tid til en konsultation i klinikken.

 

Ved den indledende hudkonsultation skal du regne med at afsætte ca ½ time.

Fremgangsmåden er som regel, at

Du bliver først stillet en del spørgsmål omkring din hund og de symptomer, du har observeret.

Du kan med fordel printe spørgeskemaet her ud og udfylde det hjemmefra. #spørgeskema#

Derefter vil jeg foretage en klinisk undersøgelse fra snude til halespids af din hund

Så udvider vi den kliniske undersøgelse med diverse laboratorieundersøgelser

 

Herefter lægger vi i samarbejde en plan for din hund; der er nogle ting, der skal gøres (kløestillende, shampoo mv) og så er der nogle ting, der vil være optimale at tilføje (tilskud, foderskift mv)

Jeg udleverer også en opfølgningsplan, så du ved, hvornår din hund skal komme til kontrol.

 

Så ring 58261313, hvis du har mistanke om, at din hund har en hudlidelse, så hjælper vi din hund og dig.

Velkommen i klinikken